servicii

Servicii

ALVI SERV vă oferă servicii complete de ecarisaj ecologic și servicii profesionale, rapide și sigure privind managementul eficient al deșeurilor periculoase și nepericuloase.

Pachetul de servicii prestat de către societatea noastră include logistica necesara colectării, ambalării, transportului, incinerării/distrugerii prin tocare și eliminării finale în conformitate cu legislația UE.

Deșeuri incinerate

Categorii de deșeuri ce se vor arde în incinerator, conform HG. nr. 856/2002

02 Deșeuri din agricultura, hoticultura, acva-cultura, silvicultura, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor

02 01 deșeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare și pescuit
02 01 01 nămoluri de la spălare și curățare
02 01 02 deșeuri de țesuturi animale
02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animala
02 02 02 deșeuri de țesuturi animale
02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 05 deșeuri din industria produselor lactate
02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 06 deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie
02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
20 Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat
20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)
20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine
20 01 25 uleiuri și grăsimi comestibile
20 03 03 deșeuri stradale (strict resturi animale)

Deșeuri tocate

Categorii de deșeuri ce se vor distruge prin procedeul de tocare mecanica, conform HG. nr. 856/2002. Deșeuri nepericuloase colectate și transportate în vederea mărunțirii

02 01 03 deșeuri de țesuturi vegetale
02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)
02 01 07 deșeuri din exploatarea forestiera
02 01 09 deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
02 01 99 alte deșeuri nespecificate
02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 02 99 alte deșeuri nespecificate
02 03 02 deșeuri de agenți de conservare
02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 03 99 alte deșeuri nespecificate
02 04 99 alte deșeuri nespecificate
02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 05 99 alte deșeuri nespecificate
02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 06 02 deșeuri de agenți de conservare
02 06 99 alte deșeuri nespecificate
02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 07 99 alte deșeuri nespecificate
03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării
04 01 01 deșeuri de la șeruire
04 01 02 deșeuri de la cenușărire
04 01 09 deșeuri de la apretare și finisare
04 01 99 alte deșeuri nespecificate
04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat
04 02 17 coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16
04 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate
02 06 99 alte deșeuri nespecificate
09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conținut de argint sau compuși de argint
09 01 08 film sau hârtie fotografica fară conținut de argint sau compuși de argint
09 01 99 alte deșeuri nespecificate
15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticla
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 02 03 absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
18 01 04 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibila, scutece)
18 02 03 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor
20 01 01 hârtie și carton
20 01 02 sticla
20 01 10 îmbrăcăminte
20 01 11 textile
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și răsini, altele decât cele specificate la 20 01 27
20 01 30 detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29
20 01 32 medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31

Deșeuri periculoase colectate și transportate în vederea mărunțirii

Categorii de deșeuri ce se vor distruge prin procedeul de tocare mecanica, conform HG. nr. 856/2002. Deșeuri nepericuloase colectate și transportate în vederea mărunțirii

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
15 02 02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fară alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care conțin o matrița poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
20 01 13* solvenți
20 01 29* detergenți cu conținut de substanțe periculoase

Alvi Serv

toți implicați, toți responsabili!

Utile

Despre noiServiciiPremii și distincțiiPortofoiliuFotoContact

Unde ne găsiți?

Adresa: Str. Bradului, nr. 38, jud. Arad, Romania

Punct de lucru: Arad, zona CET – FN, trup izolat 103

Telefon: 0740256276

Fax: 0257 257 036

Email: contact@alviserv.ro

Cerere ofertă

Dacă doriți o ofertă de preț vă rugăm să ne contactați la adresa contact@alviserv.ro sau prin formularul de contact și vă vom răspunde în cel mai scurt timp. Mulțumim.

Copyright © 2024 - SC Alvi Serv SRL. Toate drepturile rezervate.